Poznaj nasz zespół

Sebastian Borowy

Radca Prawny

Sebastian Borowy

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2021 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Do je go kompetencji należy doradztwo w zakresie toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentacja dłużników w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym przed Sądami, Syndykiem, Nadzorcą i Zarządcą Układu, jak również odpowiedzialny jest za reprezentację Wierzycieli w toczących się postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań w przedmiocie unieważniania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu podmiotów pokrzywdzonych, dochodzenia roszczeń o zapłatę wierzytelności.

Scroll to Top