Poznaj nasz zespół

Sabina Nowak

Radca Prawny

Sabina Nowak

Radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas studiów corocznie nagradzana stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów. W latach 2018-2020 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu uzyskując w 2021 r. wpis na listę radców prawnych. Aktualnie uczestniczy również w studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii zajmującej się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań pozostaje prawo cywilne procesowe i materialne.

W Spółce zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętym prawem prywatnym oraz sporami sądowymi, w tym sprawami cywilnymi, gospodarczymi i rodzinnymi. W wolnym czasie czyta książki i podróżuje.

Motto życiowe: „Jeśli będziesz robił to co lubisz, to nigdy nie będziesz musiał pracować” – Brian Tracy.

Scroll to Top