Usługi prawne

Obsługa nieruchomości

Wsparcie prawne przy obsłudze nieruchomości

Obsługa prawna lokali mieszkalnych i użytkowych

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących ustanowienia służebności, stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, w postepowaniach o ochronę własności i posiadania oraz w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stale współpracujemy z licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Kompleksowa obsługa prawna nieruchomości

W zakresie pomocy w obsłudze nieruchomości oferujemy także:

Skorzystaj z fachowej pomocy prawnej

Skorzystaj z naszych specjalizacji

Scroll to Top