Jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej?

Zaległości podatkowe to poważny problem, który może skutkować konsekwencjami prawnymi. Podatnicy powinni wiedzieć, że nieuregulowanie należności w wymaganym terminie i w odpowiedni sposób, grozi im odpowiedzialnością karno-skarbową. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można uniknąć niechcianej odpowiedzialności. W tym celu warto poznać przepisy Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje kilka „kół ratunkowych” dla podatników. Skorzystanie z nich pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej.


Czynny żal – najskuteczniejszy sposób na uniknięcie kary?

Uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej możliwe jest dzięki instytucji czynnego żalu. Polega ona na odstąpieniu od czynu zabronionego, zapobieżeniu skutkom jego wystąpienia oraz ujawnieniu okoliczności jego popełnienia przed odpowiednimi organami podatkowymi. Warunkiem koniecznym jest samodenuncjacja, czyli osobiste ujawnienie popełnionego czynu wraz z okolicznościami. Warto pamiętać, że konieczne jest wyjawienie tożsamości wszystkich osób współdziałających w dokonaniu czynu zabronionego. Zawiadomienie można złożyć w sposób ustny do protokołu lub w formie pisemnej w każdym urzędzie skarbowym lub urzędzie celno-skarbowym.


Kiedy czynny żal nie zadziała?

Czynny żal nie zawsze ochroni przed odpowiedzialnością karną. Opóźnienia w płaceniu podatków mogą uniemożliwić skorzystanie z tej możliwości, a także organy podatkowe posiadające dostateczne informacje o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym przez podatnika. W takiej sytuacji, skuteczne złożenie czynnego żalu jest niemożliwe, chyba że organ wciąż nie posiada dostatecznych informacji.

Warto również pamiętać, że czynny żal nie jest dostępny dla osób, które:

– kierowały wykonaniem ujawnionego czynu;
– wykorzystując uzależnienie od siebie osoby, polecały jej wykonanie ujawnionego czynu;
– zorganizowały grupę albo związek o charakterze przestępczym, chyba że osoby te zgłosiły się razem w celu samodenuncjacji;
– możemy określić mianem podżegaczy. Są to osoby nakłaniające innych do popełnienia przestępstwa w celu skierowania przeciwko nim postępowania o czyn zabroniony.

Jeśli podejrzewasz, że popełniłeś przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, skorzystanie z czynnego żalu może być korzystnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że należy to zrobić jak najszybciej, aby mieć pewność, że zostanie ono uwzględnione.


Korekta deklaracji – drugie koło ratunkowe przed odpowiedzialnością karno-skarbową

Jeśli opóźniasz się z płatnościami podatkowymi, czynny żal może nie być skutecznym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Istnieje jednak drugie koło ratunkowe – skuteczne złożenie korekty deklaracji. Jest to lex specialis w stosunku do czynnego żalu, ponieważ nie wymaga ujawnienia okoliczności ani osób współdziałających. Krąg podmiotowy i przedmiotowy nie jest ograniczony, co oznacza, że nawet osoby takie jak podżegacze, sprawcy kierowniczy czy polecający mogą skutecznie skorzystać z tego mechanizmu i uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Skuteczne złożenie korekty deklaracji polega na przesłaniu ksiąg rachunkowych oraz uiścić należności podatkowe niezwłocznie lub w terminie wskazanym przez organ. Należy działać naprawdę szybko, ponieważ korekta nie może być złożona skutecznie, jeśli postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zostało już wszczęte lub przestępstwo lub wykroczenie zostało ujawnione w toku postępowania.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.


Szczegółowe informacje można znaleźć w napisanym przez nas artykule:

Scroll to Top